En profet är skyldig att förmedla uppenbarelsen

241 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det har inte levt en profet innan mig utan att han var ålagd att leda sitt samfund till det som han visste var bra för det och och varna det för det som han visste var dåligt för det. Ert samfund har fått dess skoning i dess begynnelse. Den senare delen kommer att råka ut för prövningar och saker som ni inte känner till. Prövningar kommer att uppstå så att det försvagas. När en prövning kommer säger den troende: ”Detta är min undergång.” Därefter upphör den. Sedan kommer en ny varpå han säger: ”Det är den här.” Den som vill räddas från Elden och gå in i paradiset skall tro på Allâh och den Yttersta dagen när han dör och behandla folk så som han själv vill bli behandlad. Den som lovar en ledare trohetseden och ger honom sin hand och sitt hjärtas frukt1, skall lyda honom så gott han kan. Om en annan kommer för att tvista med honom skall ni halshugga den sistnämnde.”

Rapporterad av Muslim (6/18), an-Nasâ’î (2/185), Ibn Mâdjah (2/466) och Ahmad (2/191) via flera vägar från al-A´mash, från Zayd bin Wahb, från ´Abdur-Rahmân bin ´Abdi Rabb-il-Ka´bah.

Denna hadîth består av flera kuriosum. En av de viktigaste är att en profet är skyldig att kalla sitt folk till det goda och kalla dem till det samt varna dem för det som han vet är dåligt för dem. Hadîthen är en avvisning av åsikten som menar att en profet är en person som tar emot uppenbarelser utan att vara ålagd att förmedla dem vidare, vilket står i vissa böcker.

1Det vill säga sin uppriktiga pakt och hjärtliga kärlek till honom.