En principfråga och ingen förgreningsfråga

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/308)

Fråga: Vad säger ni om den som anser att bojkott av innovatörer är ett nödfall som anammas vid behov och ingalunda principfråga?

Svar: Mig veterligen hör det till Ahl-us-Sunnahs principer att hata och bojkotta dem. Många lärde utropade till och med samstämmighet i sakfrågan. Därtill är det ingen förgreningsfråga, utan en dogmatisk och metodisk sakfråga.

Frågeställare: De menar att bojkott ska bara ske på de lärdes order.

Svar: Det är det optimala om landet består av lärde. Men om landet saknar lärde eller har lärde som är nästintill döda, och vissa studenter som begriper Salafs metodik ser exempelvis en Sûfî, Râfidhî eller en extrem Ash´arî ha kallelse och aktiviteter, får de lov att varna för honom och bojkotta honom.