En princip för alla egenskaper

Fråga: Är det innovation att fråga om den gudomliga nedstigningen? Det vill säga att det är obligatoriskt att betro den och innovation att fråga om den, vilket vi säger om resningen?

Svar: Ja. Alla Allâhs egenskaper skall bemötas med denna princip som nämndes av Imâm Mâlik (rahimahullâh). En man kom till Mâlik bin Anas och sade: ”Abû ´Abdillâh:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Hur reste Han Sig?”

Imâm Mâlik svarade:

Resningen är känd…”

Det vill säga dess betydelse. [Mâlik sade:]

Beskaffenheten är okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och innovation att fråga om den.”

Det vill säga att fråga om dess beskaffenhet. [Mâlik sade:]

Jag anser att du är en ond människa.”

Därpå befallde han att han kastas ut.

120:5