En present till dig

Imâm Muhammad bin ´Abdillâh al-Andalusî – känd som Ibn Abî Zamanîn (d. 399)

Tafsîr Ibn Abî Zamanîn (2/170-171)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:


إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Allâh och Hans änglar hyllar profeten. Troende! Be Allâh hylla och freda honom mycket!”1

Det vill säga att Allâh förlåter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medan änglarna ber om hans förlåtelse.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Troende! Be Allâh hylla och freda honom mycket!”

Det vill säga att ni ber om förlåtelse för honom. Yahyâ återberättade al-Khalîl bin Murrah, från Abû Hâshim, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ, som sade:

Ka´b bin ´Udjrah kom till mig och sade: ”Ska jag inte ge dig en present? Medan vi satt hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom en man och sade: ”Vi vet hur du, Allâhs sändebud, ska fredas, men hur ska du hyllas?” Han sade: ”Säg:

اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد

Allâh! Hylla Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har hyllat Ibrâhîm och Ibrâhîms ätt. Dig tillhör allt lov och pris. Och välsigna Muhammad och Muhammads ätt liksom Du har välsignat Ibrâhîm och Ibrâhîms ätt. Dig tillhör allt lov och pris.”

Yahyâ återberättade al-Mubârak bin Fadhâlah, från al-Hasan, som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Be ofta om hyllning för mig på fredagar.”2

133:56

2Autentisk enligt al-Albânî i “Fadhl-us-Salâh ´alân-Nabî” (28).