En predikar, en annan håller i fredagsbönen

Fråga: Är det giltigt att en person predikar medan en annan håller i bönen?

Svar: Ja. Det är tillåtet att en predikar medan en annan håller i bönen. Det är harmlöst. Det är dock bättre att bådadera görs av en och samma person. Det är bättre att en person både predikar och håller i bönen.