En påminnelse till den som sitter med Ahl-ul-Bid´ah

Allâh (ta´âlâ) sade:

”Om du ser människor ge sig in i en diskussion om Våra budskap, dra dig då ifrån dem till dess de övergår till andra ämnen.”1

I denna vers finns en väldig påminnelse till den som ser lätt på att sitta med Mubtadi´ah som förvränger Allâhs tal och leker med Hans bok och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och refererar det till sina vilseledande drifter och förstörda innovationer.

Om man inte klarar av att fördöma dem och ändra på deras tillstånd, kan man åtminstone lämna deras sittningar. Denna handling är enkel.

Även om han inte skulle tycka och tänka som dem, använder de sig av hans närvaro med dem för att bedra de okunniga. Till följd därav finns det inte bara ofärd i att lyssna till dem utan även i hans närvaro.

Vi har sett oberäkneligt många saker och ting i dessa fördömda sittningar. Däri har vi stött sanningen och fördömt lögnen så gott vi har kunnat. Den som har sann kunskap om denna rena Sharî´ah vet att det är dubbelt så farligt och skadligt att sitta med Ahl-ul-Bid´ah än med vanliga syndare. Detta gäller särskilt den som inte har en djupt rotad kunskap om Boken och Sunnahn. Det må hända att en sådan person faller för deras lögner och tvivel då de egentligen är hur klara och tydliga som helst. Sålunda fastnar i hans hjärta något som är svårt att bota och utrota. Till sist handlar han utmed det livet ut till dess att han träffar Allâh samtidigt som han tror att han har en korrekt troslära. Faktum är att han följer den största lögnen och den värsta vrångheten.

1 6:68