En otrogen ignorant gör inte så

Fråga: Är den vilsne lärde värre än den otrogne helt och fullt?

Svar: Ja, han är värre. Den vilsne lärde är värre än den otrogne. Han är en mänsklig djävul. En otrogen ignorant gör inte det en vilsen lärd gör.