En ordningsam och strukturerad kallelse

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Idjâbât al-Djaliyyah ´an-il-Qadâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 22-24

Fråga: Menar ni att om vi efterlever denna metodik som ni har klargjort för oss att Salafiyyûn aldrig tänker på att komma till makt?

Svar: En Salafî efterlever – om Allâh vill – islam från A till Ö. Han tror på att tron består av olika nivåer, att den högsta nivån utgörs av trosbekännelsen, och att den lägsta nivån utgörs av borttagning av skadligheter från en väg. Han tror på påbud av rätt och förbud av orätt, älskar det Allâh älskar och hatar det Allâh hatar, oavsett om synderna finns i samhället eller bland makthavarna. Han behagas inte alls av att islamiska länder styrs av otrogna lagar. Han måste intala sig själv att fördöma och ändra dessa synder. Den som inte betraktar dessa synder som synder har en död tro i hjärtat – det finns inte ens ett senapskorns vikt av tro i det hjärtat. Men trots att han anser att Allâhs lag måste tillämpas, att dess bestraffningar i samhället måste verkställas och att rätt och orätt måste påbjudas respektive förbjudas, så är han ordningsam, strukturerad och principiell. Han prioriterar det viktigaste utifrån Allâhs sanna metodik. Han börjar med att kalla människorna till dyrkan av Allâh allena innan han ger sig in i något annat. Han lär samfundets söner och planterar denna monoteism i den han kan. Med tiden kommer korrigering av lag in i bilden. Det var ju så profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde. När styrde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Vad började han med? Han började med trosbekännelsen och monoteism och förkastning av avgudar. Fördömde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befintliga synder? Nej. Han visste att de var synder, men Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) hade ordnat honom och hans kall varvid han tog sig stegvis fram till dess att han nådde fullkomlighet. Först då kommer land, strävan och resterande föreskrifter och utfyllnader. Alltså intalar jag mig själv att sträva och kämpa för det goda, precis som hadîthen säger:

”Den som dör utan att ha stridit eller ens intalat sig själv att strida, dör utmed en gren av hyckleri.”1

Jag intalar mig själv det, hoppas på att alla muslimers dogmer korrigeras och eftersträvar det och att makthavaren korrigeras. Jag korrigerar hans dogm, hans system och hans lagar så att han kan bygga dem på Allâhs föreskrift. Allt sådant tänker en Salafî på.

1Muslim (1910).