En omöjlig och motsägelsefull dogm

Mu´tazilah, Harûriyyah och Djahmiyyah hävdar att Allâh (´azza wa djall) är överallt. Det fordrar att Han befann Sig i Maryams mage och att Han är i palmgårdarna och toaletterna. Ett sådant tänk går emot religionen. Fjärran är Allâh från vad de säger!

Det skall sägas till dem, att om Han inte är upprest över tronen i den bemärkelsen som är specifik för tronen, vilket de lärda och återberättarna har sagt, så är Allâh (´azza wa djall) överallt. I så fall är Han under jorden som täcks av himlen. Om Han är under jorden och jorden är över Honom och himlen är över jorden, fordras det att ni säger att Allâh är därnere och att annat är ovanför Honom samt att Han är däruppe och att annat är under Honom. Med det sagt är Han under det som är över Honom och över det som är under Honom. Det är omöjligt och motsägelsefullt – fjärran är Allâh från deras lögner!