En olämplig lärare

Fråga: När vi kom till kapitlet om månadscykeln sade doktorn vid universitetet att vi skulle låta det vara eftersom det är oviktigt för vår del och förklarade aldrig det. Vad råder ni oss?

Svar: Vänd er till rektorn på fakulteten och berätta för honom att han har dragit in en del av er läroplan. Fakultetens rektor får handskas med honom. Det är inte upp till honom. Han får inte radera och fastställa som han vill. Det är inte upp till honom. Det är ett ansvar på hans samvete som han måste efterleva. Han får inte ta egna beslut.

Berör inte månadscykeln er? Vem berör den då? Berör den inte studenterna? Vem annars skall lära sig månadscykelns domar? Det är de som svarar på människornas och kvinnornas frågor. Det är föreskriven dom. Allâh har föreskrivit domar relaterade till månadscykeln. Ogillar han månadscykeln och dess domar? Det är problematiskt. Han är ingen lämplig lärare över huvud taget.