En okunnig Salafî skadar sig själv och andra

Vad beträffar splittring och oenighet, så vållar de bara muslimerna ondska. Det ser ni själva nu efter revolterna som har ägt rum. Vilka är resultaten? Vad har de påverkat? Det ser ni själva i dag. Det är det största beviset för att man skall hålla fast vid samlingen och lyssna och lyda makthavaren och sluta sig under honom. Med honom förser Allâh muslimerna med säkerhet och stabilitet. Det är nödvändigt.

Således skall det varnas för gruppernas och inriktningarnas konspirationer och ideologier som splittrar muslimerna. Vi har ingen annan metodik eller ideologi att följa än Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ

”Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och [de första] hjälparna, och de rättsinniga [människor] som följde i deras spår – Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom.”1

Att de följs rättsinnigt innebär bemästrat och med kunskap om deras metodik. Den som associerar sig med Salaf utan kunskap om deras metodik skadar bara sig själv och andra. Ty han tillskriver Salaf något som inte tillhör deras metodik. Därför sade Allâh:

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ

”… och de rättsinniga [människor] som följde i deras spår…”

Han sade inte bara ”de som följde i deras spår”. Salafs lära och metodik måste alltså studeras så att vi kan följa det och vinna Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) välbehag. Det handlar alltså inte bara om påståenden. Många associerar sig med Salaf utan att känna till deras metodik. Vissa känner till den men vägrar praktisera den. Han tillhör inte Salaf. Han är en lögnare. Han gör det antingen okunnigt eller också avsiktligt.

19:100