En oenighet inom Ahl-us-Sunnahs ramar

Fråga: Är meningsskiljaktigheten om domen för icke-bedjaren inom Ahl-us-Sunnahs ramar?

Svar: Ja, den är inom Ahl-us-Sunnahs ramar. Självaste Ahl-us-Sunnah är oense i sakfrågan liksom de är oense om förtäring av kamelkött ålägger tvagning eller inte.