En och samma dogm – från följeslagarna till idag

9 – Ahmad bin Dja´far bin Ya´qûb bin ´Abdillâh, Abûl-´Abbâs al-Fârisî al-Istakhrî. Han har rapporterat flera saker från vår imam däribland det som jag läste upp för al-Mubârak, från ´Alî bin ´Umar al-Barmakî: Ahmad bin ´Abdillâh al-Mâlikî underrättade oss: Min fader berättade för oss: Muhammad bin Ibrâhîm bin ´Abdillâh bin Ya´qûb bin Zûrân berättade för oss: Abûl-´Abbâs Ahmad bin Dja´far bin Ya´qûb bin ´Abdillâh al-Fârisî al-Istakhrî berättade för oss: Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal sade:

”Detta är dogmen som has av de lärda, Ahl-ul-Hadîth och Ahl-ul-Sunnah som håller fast vid dess grunder, är kända för den och följs inom den – från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare fram till idag. De lärda som jag upplevde i Hidjâz, Levanten och på andra platser hade den. Den som avviker från någon av dessa dogmer, förtalar dem eller kritiserar dess innehavare är en innovatör som har lämnat Samlingen och avvikit från Sunnahs väg och sanningens stig.

De sade…

Han har skapat sju himlar ovanpå varandra och sju jordar under varandra. Mellan den högsta jorden och den nedersta himlen är ett avstånd på 500 år. Avståndet mellan varje himmel är 500 år. Vattnet befinner sig ovanför den sjunde himlen. Den Nåderikes (´azza wa djall) tron är ovanför vattnet och Allâh (´azza wa djall) är ovanför tronen. al-Kursî är Hans två fötters plats. Han vet vad som finns i himlarna, på de sju jordarna, mellan dem och under marken.