En nybörjares kall

Fråga: Får nybörjaren kalla till det som han har lärt sig?

Svar: Ja. Den som lär sig och bemästrar en religiös fråga får förkunna den till andra som behöver den utan att lägga till något. I detta fall belönas han och anses vara en av dem som kallar till Allâhs religion och förkunnar Hans föreskrift. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i den bekräftade hadîthen:

”Förkunna från mig om det så skulle vara ett enda budskap.”1

Den som memorerar och bemästrar en religiös dom skall lära andra den så att han hamnar under Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

”Vem talar ett skönare språk än den som kallar [människorna] till tron på Allâh, som lever ett rättskaffens liv och som säger: ”Jag hör till muslimerna?”” 2

Vad som är förbjudet är att han lär människorna något han inte bemästrar. I detta fall kommer människorna att falla i fel för att de tror väl om honom och följer honom blint. Till följd därav syndar alla. Således måste han försäkra sig om kunskapen som han förkunnar till människorna och då kommer hans belöning att dubblas.

En nybörjare får däremot inte ta sig an fredagspredikningar och allmänna tillrättavisningar. Han får endast förkunna det som han har kunskap om. Han får lära människorna tvagningen, bönen och al-Fâtihah. På så sätt kommer han att tillhöra dem som kallar till Allâhs religion. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den bäste av er är den som lär sig Qur’ânen och lär ut den.”3

1 al-Bukhârî (3274).
2 41:33.

3 al-Bukhârî (4739).