En nedvärdering av änglar och profeter

Fråga: Vad är domen för att skådespela änglar och sändebud (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam)?

Svar: Det är inte tillåtet. Det är förbjudet. Det är inte tillåtet att skådespela änglar eller sändebud (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). Det är nedvärderande och förödmjukande mot dem.