En muslim måste sticka ut

Fråga 12: Vad anser ni om herrbyxor?

Svar: Den som har på sig byxor liknar de otrogna. Den som liknar ett folk tillhör det folket. Det är en vana som har kommit till muslimerna från Väst. De bara efterapar Väst. De har tagit efter deras byxor. De har tagit efter ärekränkning av kvinnor. Om det har blivit vanligt att en kvinna visar ansiktet, håret och bysten, skall det då även bli vanligt bland muslimerna? Detsamma kan sägas om allt som vi tar från nasaréerna i vanlighetens namn.

Vi är ålagda att frigöra oss från dessa dåliga vanor och anta islamiska vanor. Om dessa människor måste ha byxor så får de ta på sig vida och breda byxor som påminner om turkarnas och andra utländska muslimers kläder. De är – om Allâh vill – mildare och förhoppningsvis tillåtna. Men västerländska byxor som avslöjar sätesmusklerna och andra kroppsdelar är en liknelse av de otrogna:

”Den som liknar ett folk tillhör det.”1

De liknar de otrogna med sina byxor, slipsar och avtäckta huvuden. Du kan knappt se skillnaden mellan en muslim och en jude.

När judar och nasaréer levde under muslimernas makt, ålades de symboler som särskilde dem från muslimerna. Deras transportmedel varierade, deras kläder varierade. De var olika inom många saker. En muslim skall skilja sig från den otrogne. Numera syns ingen skillnad mellan en jude, en nasaré och en kommunist. En muslim måste alltså sticka ut. Således förbjöd sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liknelse vid avgudadyrkarna och sade:

”Den som liknar ett folk tillhör det.”

1Ahmad (3/50), Abû Dâwûd (4031) och ´Abd bin Humayd (848). Autentisk enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (2691).