En muslim är i princip bra och from

Fråga: Vissa säger att vi inte skall anse att en muslim har en sund lära och att han är Sunnî och Salafî utan bevis. Går det emot Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik…

Svar: Muslimen är i princip bra och from. Den lärde är princip bra och from tills motsatsen bevisas. I så fall skall han diskuteras och rådas om sina fel. Det är fel att misstänka folk för att man inte känner till deras lära. Så länge han är muslim och ber så är han i princip from. Tänk väl om muslimerna.