En Mudjtahid ligger bakom sprängattentaten i saudiska moskéer?

Fråga: Vissa studenter, eller åtminstone folk som associeras med studier, säger att de som utförde sprängattentaten i de saudiska moskéerna gjorde Idjtihâd och förfelade och att det är överdrivet att fördöma dem hårt. Vad säger ni om det?

Svar: Det betyder alltså att de har rätt och belönas. Att de gjorde Idjtihâd och förfelade betyder att de får en belöning. Det är falskt sagt. Allâhs hus skall skyddas mot sådant. Skall personen som spränger de bedjande i Rukû´ och Sudjûd ursäktas därför att han var en Mudjtahid? Var han en Mudjtahid? Hur blev han en Mudjtahid?