En miljon memorerade hadîther

al-Khallâl sade: al-Marrûdhî underrättade mig att Abû ´Abdillâh sade:

Jag gifte mig först efter fyrtioårs åldern.”

Ahmad ad-Dawraqî berättade att Abû ´Abdillâh sade:

Vi skrev en hadîth från sex sju håll utan att bemästra den. Hur bemästras den av honom som bara skriver ned den från ett håll?”

´Abdullâh bin Ahmad sade: Abû Zur´ah sade till mig:

Din fader memorerar en miljon hadîther.” Det sades till honom: ”Hur vet du det?” Han sade: ”Jag har gått igenom dem med honom och fått dem rubricerade av honom.”

Denna rapportering är autentisk om Abû ´Abdillâhs vida kunskap. Dock räknade de med alla upprepade hadîther och rapporteringar, efterföljarnas utslag, förklaringar och liknande. För övrigt utgör de profetiska utsagorna inte ens en tiondel av det antalet.