En mild orenhet

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (39)

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om försats varvid han befallde tvagning. Då sades det:

”Vad ska jag göra med mina kläder som fläckas ned av den?” Han svarade: ”Ta en näve vatten och skvätt det på den nedfläckade platsen.”1

Han tillät skvättning på försats liksom han tillätt skvättning på pojkurin2.”3

Försats är en vätska som utsöndras ur könet i samband med förspel eller upphetsning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att den skvätts bort. Det räcker alltså med skvättning på könet och eventuellt också på kläderna. De behöver inte tvättas, ty orenheten är mild.

Detsamma gäller små, ammande gossebarn som ännu inte börjat äta vanlig mat. Det räcker att deras urin behandlas med skvättning. Även det är en mild orenhet. Det kunde hända att något gossebarn urinerade i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) knän varvid han skvätte vatten på urinen. Han tvättade inte bort den. Det kallas för mild orenhet. Hadîthen säger att flickas urin ska tvättas medan pojkens ska skvättas.

1Abû Dâwûd (210), at-Tirmidhî (115) och Ahmad (3/485).

2Abû Dâwûd (377), at-Tirmidhî (610) och Ibn Mâdjah (525).

3Ighâthat-ul-Lahfân (1/111-112).