En meningslös metafor

Beträffande deras metaforiska tolkning av resningen (الإستواء) och att den betyder erövring (استولى), så är den meningslös och inte alls uppenbar språkligt sett. Erövring (الإستيلاء) betyder kamp. Ingen bekämpar eller överväldigar Allâh. Han är den Ene, som alla är i behov av och som inte behöver någon. Ett tal har rätt att förstås ordagrant till dess att samfundet är enat om att det är bildligt. Annars går det inte att följa vägledningen som har sänts ned till oss från vår Herre. Allâhs tal skall förstås på det kändaste och mest uppenbara viset så länge det inte finns något odiskutabelt skäl som sätter stopp för det. Om alla skulle påstå symbolism skulle inga begrepp förbli. Fjärran är Allâh (´azza wa djall) från att tilltala araberna på ett obegripligt och felaktigt sätt. Resningen (الإستواء) är ju känd och begriplig ur ett språkligt perspektiv och står för höghet och bestigning, stadga och stabilitet. Abû ´Ubaydah sade om Hans (ta´âlâ) ord:

اسْتَوَى

”… reste Han sig…”

”Det vill säga upphöjde Sig. Araberna säger att man gick upp på (استويت) riddjuret och gick upp på (استويت) taket.”

Andra sade att det även betyder fulländad ungdom.