En med startkapital, en utan något

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 271

1295 – Jag hörde Abû ´Abdillâh bli frågad om en man med ett startkapital säga till en annan som inte bidrar med något:

”Arbeta med mig. Vinsten fördelar vi jämnt.”

Arbetet ger dock ingen vinst. Vad gäller här? Han svarade:

”Om han vinner något ska den andre få hälften av vinsten. Inte annars.”