En materiell och riktig våg

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 231

Abû Mâlik al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Rening utgör halva tron. Frasen ”Lov ske Allâh” (الحمد لله) fyller vågen, och frasen ”Fri är Allâh från brister, och lov ske Allâh” (سبحان الله والحمد لله) fyller allt mellan himmel och jord. Bön är ljus, välgörenhet är bevis, tålamod är sken och Qur’ânen är antingen till din fördel eller också till din nackdel. Alla människor strävar och säljer sig själva; antingen frigör de sig eller också förgör de sig.”1

Hadithen bekräftar Vågen. Vågen har nämnts flera gånger i Qur’ânen, både pluralt och singulart. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

”På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. Till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt.”2

Han (ta´âlâ) sade också:

فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

Då skall den vars vågskål väger tungt…”3

Vågen konkretiserades i Sunnah när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns två ord som är lätta på tungan, tunga i vågen och älskade av den Nåderike;

سُبْحَانَ اللَّهِ ، وبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

”Allâh är fri från brister och lov och pris tillkommer Honom. Allâh, den Väldige, är fri från brister.”4

Är Vågen materiell eller immateriell? Mu´tazilah säger att den är immateriell och en syftning på skipad rättvisa. Den korrekta åsikten är att Vågen är materiell och att den består av två vågskålar och en vågtunga. Däri vägs goda och dåliga handlingar.

1Muslim (223).

221:47

3101:6

4al-Bukhârî (6406) och Muslim (2694).