En man vid namn Isrâ’îl

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (107)

Fråga: En av bröderna heter Isrâ’îl. Är det problem ur ett religiöst perspektiv?

Svar: Nej, det är inget problem.