Två kvinnor i samma säng

Fråga: Får en muslim tillbringa natten med sina två fruar i en och samma säng?

Svar: De lärde (rahimahumullâh) säger att liknande företeelse är föraktfull och olämplig eftersom den orsakar svartsjuka mellan fruarna. Därtill klarar han inte av att vara rättvis i det här fallet. Ty om han vänder en fru ansiktet, vänder han den andra ryggen och vice versa. På så sätt går han miste om den obligatoriska rättvisa som han måste leva upp till. Likaså kan det orsaka att man inte får njuta av fruarna till fullo. Således föraktade de lärde att man sover med två fruar i en och samma säng.