En man av sanning och en profet

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (3/197)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا

OCH nämn i Skriften Ibrâhîm; Han var en man av sanning och en profet.”1

En sanningsenlig person är den som präglas av sanningsenlighet och efterlever den. Det har också sagts att ordet åsyftar den som bekräftar Allâhs enhet, profeter, sändebud och Domedagen samt efterlever påbuden – han är sanningsenlig.

En profet besitter en högre nivå då han är utsänd av Allâh (ta´âlâ).

119:41