En man återvände hem från resa och hade samlag med sin hustru

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fatâwâ Manâr-il-Islâm (3/73)

 

Fråga: En man reste fastande till en annan stad den 29:e Ramadhân. I denna stad rådde fastan fortfarande. Han hälsade på sin hustru och fick utlösning. Han ansåg att hans fasta hade annullerats och till följd därav hade han samlag med sin hustru. I vissa muslimska länder var det ´Îd denna dag. Vad fordras av honom och hans hustru nu?

Svar: Denna handling utförs endast av en tanklös och försumlig person. När han kysste sin hustru och fick utlösning, borde han ha frågat om det bryter hans fasta eller inte. Han borde vara ganska säker på att han kommer att få utlösning om han kysser sin hustru efter detta uppehåll. Dessutom känner människan sig själv och vet om hon snabbt får utlösning eller inte.

Byggt på samlaget, måste han fasta två månader i sträck. Detsamma gäller hans hustru som lät honom ha samlag med henne medan hon fastade. Om han inte klarar av det, får han skänka mat till sextio fattiga människor. Det har bekräftats i al-Bukhârî och Muslim från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att en man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ””Allâhs sändebud! Jag har gått under!”” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ””Vad har fått dig att gå under?”” Mannen sade: ””Jag hade samlag med min hustru i Ramadhân medan jag fastade.”” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade då honom att frigöra en slav. Om han inte förmådde göra det, fick han fasta två månader i sträck. Om han då inte förmådde det heller, fick han skänka mat till sextio fattiga människor.