En lögnaktig hypotes

De säger:

”Om Allâh har rest Sig över Sin skapade tron, så liknar Han skapelsen.”

Denna hypotes är lögnaktig, lögnaktig, lögnaktig. Faktum är att Han har rest Sig över tronen, precis som Han sade, utan att likna skapelsen. Ävenså är alla Hans övriga egenskaper, precis som Han sade, utan att likna skapelsen. Hans resning över tronen, precis som Han sade, fordrar inte alls att Han liknar skapelsen på något vis. Hans resning är en av Hans egenskaper och inga av Hans egenskaper liknar skapelsens egenskaper. På samma sätt liknar inte Hans essens skapelsens essens. Det ena skall tillämpas på det andra. Det som gäller en sak gäller allting annat.

Slutligen uppmanar jag mig själv och er att efterleva följande vers i Allâhs skrift:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

”Ingenting är som Han…”

Dementera att himlarnas och jordens Herre liknar skapelsen:

وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”… Han som hör allt, ser allt.”1

Och tro på de fullkomliga och majestätiska egenskaperna som nämns i Qur’ânen och Sunnah utmed den här dementin. Han sade:

وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”… Han som hör allt, ser allt.”

efter att ha sagt:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

”Ingenting är som Han…”

142:11