En liggande kvinna är inte som en förbipasserande kvinna

al-Bukhârî sade:

105 – Kapitel om åsikten som säger att ingenting bryter bönen

514 – ´Umar bin Hafs berättade för oss: Min fader berättade för oss: al-A´mash berättade för oss: Ibrâhîm berättade för oss, från al-Aswad, från ´Â’ishah…

al-A´mash sade: Muslim berättade för mig, från Masrûq som berättade att ´Â’ishah fick höra att hunden, åsnan och kvinnan bryter bönen varpå hon sade:

”Ni har liknat oss vid åsnor och hundar. Jag svär vid Allâh att jag såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) be medan jag låg i sängen mellan honom och Qiblah. Jag ville inte sätta mig upp när jag behövde något för att inte besvära profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så jag smög ut bakom hans ben.”

Denna hadîth har redan behandlats. Jag förklarade att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) hade fel här. Det som bryter bönen är en förbigående kvinna. Hon gick inte framför Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när hon låg framför honom. Men allas ord accepteras och avvisas. Detta påminner om när hon (radhiya Allâhu ´anhâ) nekade att den döde besväras av sina anhörigas gråt. Hon nekade det trots att det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)1.

1Muslim (929).