En lärd kritiserar en individ och en annan prisar honom

Fråga: Hur skall vi förhålla oss om de lärda är oense om att kritisera och berömma en kallare?

Svar: För den som har kunskap om principerna till Djarh wa Ta´dîl, kritik och beröm, är hans förhållande solklart. Han låter den förklarade kritiken gå före det anonyma berömmet. Så är det om kritik och beröm kolliderar. Om kritik och beröm kolliderar går den förklarade kritiken före. Du finner ingen lärd säga något annat. De enda som gör det är de dumma som uppfostrar ungdomarna till att bli dumma lekmän. Dessa har invändningar och är omedgörliga när det kommer till dessa principer. Ahl-us-Sunnahs lärda är enade om denna princip. De anser att om en lärd kritiserar en individ som antingen inte beröms av någon annan lärd eller också gör han det, går den förklarade kritiken före berömmet. Vissa säger till och med att kritiken går före i alla fall. Den korrekta åsikten är dock att kritiken måste vara förklarad för att den skall ha företräde framför det anonyma berömmet.

Många vilsna går i dag till vissa lärda och målar upp sig som Salafiyyûn så att de kan bli rekommenderade av dem. De använder dessa rekommendationer för att bekämpa Salafs metodik och Salafiyyûn. Det är just det som har hänt hos er i Holland, Frankrike och andra länder.

Vissa okunniga människor som följer falskheten har gått till de lärda som följer Salafs metodik och fått med sig rekommendationer från dem på ett sätt enbart Allâh känner till. Deras motiv är usla. De vill spela med ungdomarnas hjärnor med hjälp av dessa rekommendationer för att få bort dem från Salafs metodik och i stället kasta ned dem i Hizbiyyahs och villfarelsens avgrund. Detta har hänt hos er och ni vet om det. Ungdomarna måste vara uppmärksammade med dessa principer. De måste vara uppmärksammade med dessa skojare som spelar med ungdomarnas hjärnor och känslor. De spelar med islams principer, fundament och texter.