En kvinnlig granne skall inte se ned på sin kvinnliga granne

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Hâfidh Ahmad bin Hadjar al-´Asqalânî (d. 852)
Källa: Fath-ul-Bârî (10/537)

al-Bukhârî sade:

6017 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: al-Layth berättade för oss: Sa´îd al-Maqburî berättade för oss, från sin fader, från Abû Hurayrah som sade:

“Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga: “Muslimska kvinnor! En kvinnlig granne skall inte se ned på sin kvinnliga granne, även om det skulle handla om en fårhov.”

Det vill säga att hon inte skall se ned på att skänka en gåva till sin kvinnliga granne även om gåvan i sig oftast är obrukbar.

Det kan också betyda ett förbud genom att nämna dess motsatta befallning. I så fall är det ett talesätt för kärlek och närhet. Det är som att säga att en kvinna skall älska sin kvinnliga granne med gåvor även om gåvan är obetydlig. I detta fall berörs både den rike och den fattige.

Anledningen till att det är kvinnor som nämns är för att de är källan till kärlek och hat. De älskar snabbare och de hatar snabbare.