En kvinnas svartsjuka

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (6/446-447)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

5225 – ´Alî berättade för oss: Ibn ´Ulayyah berättade för oss, från Humayd, från Anas som sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var hemma hos en av sina kvinnor. En av Troendes mödrar hade skickat dit ett fat med mat. Kvinnan i vars hus profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befann sig slog betjänten på händerna så att fatet föll och gick i bitar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samlade fatets bitar, lade tillbaka maten i det och sade: ”Er moder blev svartsjuk.” Därefter lät han betjänten hämta ett helt fat från det hus vars kvinna hade slagit sönder fatet och gav det till den kvinna vars fat gick sönder. Han behöll det söndriga fatet hemma hos henne som slagit sönder det.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde inte kvinnan, ty hon gjorde så utav häftig svartsjuka. Svartsjuka är ett fenomen som inte går att behandlas, den kan till och med vara häftigare än vrede. Istället samlade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ihop fatet, lade maten i det och sade:

Er moder blev svartsjuk.”

Det vill säga att hon handlade svartsjukt.