En kvinnas resa utan Mahram

Publicerad: 2010-06-29
Författare: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)
Källa: Sharh Sahîh Muslim (9/87-88)

 

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En kvinna får inte resa tre [dygn] utan Mahram.”1

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det är inte tillåtet för en kvinna som tror på Allâh och den Sista dagen att resa en resa som motsvarar tre nätter utan Mahram.”

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En kvinnan får inte resa två dagar av ett år utan Mahram eller sin make.”

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det är inte tillåtet för en Muslimsk kvinna att resa ett avstånd som motsvarar en natt utan Mahram.”

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det är inte tillåtet för en kvinna som tror på Allâh och den Sista dagen att resa ett dygn utan Mahram.”

Alla dessa rapporteringar är autentiska. Ingen av dem begränsar den minimala sträckan för vad som anses vara en resa. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avsåg inte att sätta en gräns för vad som anses vara en resa. Sammanfattningsvis betyder det att det är förbjudet för en kvinna att resa utan Mahram eller make oavsett om resan är tre dygn, två dygn, ett dygn eller ett halvt dygn så länge det anses vara en resa. Detta baseras på Ibn ´Abbâs obegränsade rapportering:

“Det är inte tillåtet för en kvinna att resa utan Mahram.”

1 Muslim (1338).