En kvinnas hand

Abû Dâwûd sade:

4160 – Muhammad bin Muhammad as-Sawrî berättade för oss: Khâlid bin ´Abdir-Rahmân underrättade oss: Mutî´ bin Maymûn underrättade oss, från Safiyyah bint ´Ismah, från ´Â’ishah som sade:

“En kvinna gestikulerade med sin hand bakom ett skynke. I handen hade hon ett brev till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog tag i det och sade: “Är detta en mans hand eller en kvinnas hand?” Hon sade: “Det är en kvinnas hand.” Då sade han: “Om du hade varit en kvinna, skulle du ha ändrat dina naglar” – det vill säga med henna.”

FÖRKLARING

”Om du hade varit en kvinna…” – Det vill säga om du hade månat om vad som kännetecknar en kvinna.

”…skulle du ha ändrat dina naglar…” – Det vill säga målat dem.

”…det vill säga med henna.” – Detta är antingen ´Â’ishahs ord eller också någon annan återberättares ord. Denna hadîth bevisar att det är otroligt rekommenderat för kvinnor att använda henna.