En kvinna ska vara driftig

Ordspråksboken 12:3

4En driftig hustru är sin mans krona,

en dålig är som röta i hans ben.

5De rättfärdigas mål är det rätta,

de ondas syfte är svek.