En kvinna i mitten

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/372)

534 – Jag läste för min fader:

En kvinna leder andra kvinnor i bön; är deras bön giltig?”

Han svarade:

Ja. Och hon ska stå mitt bland dem.”