En kronisk sjukdom som saknar medicin

Efter avguderiets och högmodets nackdelar kommer okunnigt tal om Allâhs namn, egenskaper och handlingar samt beskrivning av Honom på ett sätt som skiljer sig från det sätt som Han har beskrivit Sig själv på samt det sätt som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom på. Det är den värsta protesten och invändningen mot det fullkomliga skapandet och den fulländade ordern samt ett förtal av själva Herraväldet och Herrens utmärkande drag. Om ett sådant tal uttalas utav kunskap anses det vara en omedgörlighet som är vidrigare och syndigare än avguderiet.

En hedning som bekräftar Herrens egenskaper är bättre än en hedning som förnekar Hans fullkomliga egenskaper. På samma sätt är han som bekräftar Konungens kungadöme och faller i avguderi bättre än han som förnekar Konungens egenskaper och kungadöme. Att förtala och förneka de fullkomliga egenskaperna kan inte jämföras med att dyrka medlare mellan Allâh och skapelsen för att komma Honom närmare.

Förnekelsen är en kronisk sjukdom som saknar botemedel. Därför berättade Allâh att Mu´attilahs ledare Farao avvisade Mûsâ som sade att hans Herre är ovanför himlarna på följande sätt:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ  أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ

”Och Farao sade: ”Bygg ett högt torn åt mig, Haman; kanske är detta rätt sätt för mig, rätt sätt att nå himlen och göra mig underrättad om Mûsâs gud. – Men jag tror bestämt att han ljuger.” [Dessa tankar] ledde Farao till tron att hans onda handlingar var goda och nyttiga och spärrade [för honom] den rätta vägen.”1

Shaykh Abûl-Hasan al-Ash´arî argumenterade i sina böcker med de ovannämnda verserna mot Mu´attilah.

Jag har nämnt i andra böcker hur ignorant tal om Allâh och avguderiet är oskiljbara.

140:36-37