En kort beskrivning av begravningsbönen

1 – Först gör man Takbîr och läser “al-Fâtihah”.

2 – Därefter gör man Takbîr och ber om fred för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

3 – Därefter gör man Takbîr och läser:

“Allâhumma ighfir li Hayyinâ wa Mayyitinâ wa Shâhidinâ wa Ghâ’ibinâ wa Saghîrinâ wa Kabîrinâ wa Dhakarinâ wa Unthânâ. Innaka ta´lamu Mutaqallabunâ wa Mathwânâ wa Anta ´alâ kulli Shayy’in Qadîr. Allâhumma man ahyaytahu minnâ, fa ahyihi ´alâl-Islâm was-Sunnah, wa man tawaffaytahu fa tawaffahu ´alayhimâ.”

(Allâh, förlåt våra levande och våra döda, och våra närvarande och våra frånvarande, och våra små och våra stora, och våra män och våra kvinnor. Du har sannerligen kunskap om våra handlingar i detta liv och om vår destination i livet efter detta och Du har allt inom Din makt. Allâh låt den av oss som Du låter leva, leva utmed Islâm och Sunnah, och låt den Du låter dö, dö upprättad på dem.)

4 – Därefter gör han Takbîr och gör en enda Taslîm till höger.

Man skall ta upp händerna vid varje Takbîr.