En klar väg och ändå alla dessa oenigheter?

publicerad
02.02.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Föreläsning: al-Istiqâmah ´alâ Dînillâh

Källa: https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=1

Fråga: Hur svarar man den som säger:

”Hur har profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lämnat oss på en klar väg samtidigt som alla dessa oenigheter finns inom religiösa frågor?”

Svar: Ja, han har lämnat oss på den klara vägen med vilken vi vet vad som är rätt och fel i en oenighet. Vi tar det korrekta och lämnar det felaktiga. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag kommer att lämna efter mig något. Ni kommer inte att gå vilse efter mig så länge ni håller fast vid det; Allâhs bok och min Sunnah.”