En klädsel utmed Sunnah

Människan måste kunna skilja på det Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde oavsiktligt och huruvida det är föreskrivet att följa det eller inte. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) följde det. Även om han inte var nödig kunde han gå och urinera på en plats som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade urinerat på. Han handlade så utav en stark passion till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Men de flesta följeslagarna gjorde inte så. De ansåg att sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) oavsiktliga handlingar är inte föreskrivna att praktiseras.

Är det då Sunnah för oss att inträda i Makkah den 4 Dhûl-Hidjdjah bara för att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde så? Nej, inte enligt den korrekta åsikten.

Är det Sunnah att följa det han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde vanligtvis, som till exempel att klä sig i turban, överdel, höftskynke och liknande? Ja, det är föreskrivet att anamma det. Men vad innebär det? Innebär det att just den klädseln anammas eller klädseln som användes anammas? Rätt svar är det andra alternativet. Han klädde sig som sina samtida människor. Alltså är det Sunnah att klä sig som människorna vanligtvis klär sig. Men om deras klädsel är förbjuden, blir det obligatoriskt att avstå från den.