En khimars innebörd

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (6/2/1039)

När ordet khimâr (الخمار) nämns oinskränkt, åsyftar det ett tyg som täcker huvudet och inkluderar inte alls täckelse av ansikte. Det finns många bevis för det i Qur’ânen, Sunnah och Salafs utsagor, vilka jag har klargjort i min bok ”Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah”. Den har tryckts flera gånger. Jag har utökat klarifikationen i min avvisning av vissa lärde i Nadjd som hävdar att khimar inkluderar även täckelse av ansikte.