En kättares förståelse

´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî (d. 1416)

al-Muhâdharah ad-Difâ´iyyah, sid. 9

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

”Men dem som strävar och kämpar för Vår sak skall Vi sannerligen leda på de vägar som för till Oss.”1

Mahmûd använde sig av denna vers för att fastställa vetskap om realia genom att påstå att den som kämpar för Allâhs sak och lyder Honom stiger i rang så att han tar emot kunskap direkt från Allâh utan någon mellanhand. Det påståendet tillhör Sûfiyyahs gamla myter och är ingenting nytt som Mahmûd har kommit med. Dock härrör inte ett sådant påstående från någon annan än en kättare som försöker lämna profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. Om något sådant hade varit möjligt skulle Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) vara mer berättigad till det, ty han var samfundets bästa människa näst dess profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dessa avvikande tankesätt som denna förvirrade stackare kallar till är inte nya; de är förtvinade tankesätt som han har hittat i kättarnas böcker varefter han bara har förskönat deras innehåll för människorna så att de framstår som nya.

Låt oss då förstå denna vers på ett korrekt sätt. Den betyder att den slav som fruktar Allâh (ta´âlâ), gör sitt yttersta för att lyda Honom och försöker begripa Hans föreskrift korrekt, vägleder Allâh till den raka vägen och underlättar för honom allt han behöver för att veta och göra goda handlingar. Det är betydelsen av Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Och för var och en som fruktar Honom gör Allâh uppgiften lätt.”2

129:69

265:4