En katastrof att tro att Iblîs var muslim

Fråga: Det finns de som säger att Iblîs inte hädade eftersom han sade:

رَبِّ

”Herre!”1

فَبِعِزَّتِكَ

”Jag svär vid Din Allmakt.”2

Alltså erkände han Allâhs makt och herravälde.

Svar: Ja, han erkände Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. Det gjorde även Abû Djahl och Abû Lahab som var otrogna och som skall till helvetet då de förnekade Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Iblîs vägrade att underkasta sig sin Herres befallning. Han var olydig mot sin Herre och handlade arrogant:

إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

”Iblîs som vägrade, full av högmod, och blev en av de otrogna.”3

Det räcker inte med Tawhîd-ur-Rubûbiyyah och att säga:

رَبِّ

”Herre!”4

eller:

فَبِعِزَّتِكَ

”Jag svär vid Din Allmakt.”5

Det räcker inte. Det är en katastrof om det verkligen finns någon som säger att Iblîs var en muslim. Det är ju en katastrof.

1 15:31

2 38:82

3 2:34

4 15:31

5 38:82