En kallare måste råka på svårigheter

Fråga: Vad råder ni kallaren till Allâhs religion om han råkar på svårigheter i kallet?

Svar: Han kommer att stöta på svårigheter. Självaste profeterna stötte på svårigheter. Människor som rättar till andras tillstånd råkar alltid på svårigheter. Därför säger Allâh till Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ

”Härda, liksom sändebuden [före dig] – män, fasta i sina föresatser – bar [allt] med tålamod; och ha inte bråttom med dem!”1

Varför skulle han härda? Varför befallde Allâh honom att härda? För att han upplevde svårigheter, fientlighet, nedvärderingar och andra typer av besvär.

Kallet till Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) religion består av svårigheter. Varför skall den troende härda med allt detta? För att belönas av Allâh (´azza wa djall). Han måste råka på det. Det är en prövning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om vem som prövas hårdast. Han sade:

”Profeterna. Därefter de rättfärdiga och så vidare.”

Människorna som prövas hårdast är profeterna. Varför prövas de? Därför att de förkunnar Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) budskap och får till följd därav problem från de otrogna och andra. Men de härdade. Allâh befallde dem att härda och Han befallde Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att härda och ta till sig deras tålamod:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ

”Härda, liksom sändebuden [före dig] – män, fasta i sina föresatser – bar [allt] med tålamod; och ha inte bråttom med dem!”2

146:35

246:35