En judinna förgiftade profeten

Fråga: Stämmer det att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog på grund av förgiftning eller magi?

Svar: Förgiftning. Det var på grund av ett förgiftat kött som en judinna hade serverat honom.