En Istikhârah-bön för två ärenden

Fråga: Skall personen som vill ta sig an två ärenden be en Istikhârah-bön för vardera ärende eller räcker det med en Istikhârah-bön för båda ärendena?

Svar: Om en person vill eller inte vill göra två olika ärenden, kan han be en bön och därefter åkalla för båda ärendena. Och om han vill be en bön för varje ärende och åkalla därefter, så är det också bra.