En innoverad innovatör

Fråga: Vissa säger att Tawhîd går ut på att säga att det inte finns någon sann gud utom Allâh och handlingar utmed det. Därtill säger de att det inte finns något som heter Tawhîd-ul-Ulûhiyyah, Tawhîd-ur-Rubûbiyyah eller Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât och att de namnen är innoverade…

Svar: Det är han som är innoverad. Han som säger så är innoverad. Han är också en innovatör. Ty han förstår inte. Han förstår inte Tawhîds typer. Han förstår inte Qur’ânen och Sunnah. En sådan person är ålagd att dölja sig själv och tiga.