En innovation från al-Ikhwân al-Muslimûn

Något som al-Ikhwân al-Muflisûn – fattiga sett till kunskap och förståelse – har infört i många länders kall, inklusive vårt eget, är det som kallas för välgörenhetsstånd. Dess syfte är att samla pengar för att bistå behövande människor och det som krävs för kallet. Det är deras eget påstående. Nedan lyder domen för välgörenhetsstånd:

Shaykh Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh) fick följande fråga:

Fråga: Vad anser ni om välgörenhetsstånd i form av mat som tillagas hemma och sedan säljs i skolor eller Qur’ân-skolor? Vinsten går till välgörenhet och bistånd till Qur’ân-skolor för kvinnor.

Svar: Den som vill skänka välgörenhet till behövande och fattiga får ge dem direkt utan välgörenhetsstånd och dessa traditioner och denna tillgjordhet. Den som har pengar och kan skänka välgörenhet ger dem direkt. Ge pengarna direkt. Varför skall du gå och handla och göra vinsten till en välgörenhet? Betala den direkt och undvik dessa vinklingar och svängningar1.

I ett annat utslag från vår Shaykh och ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân fick han följande fråga:

Fråga: Vi är en grupp kvinnliga studenter som vill hålla i välgörenhetsstånd. Det går ut på att var och en hämtar mat och sedan säljer den till andra studenter. Vinsten går till de behövande. Skälet bakom att pengar inte skänkes direkt är att vissa studenter inte klarar av att göra det. De klarar dock av att laga mat och sälja den. Vad är domen för handlingen?

Svar: Jag har redan svarat på detta. Mitt svar är att det är olämpligt. Den som vill göra fina handlingar har många alternativ. Den som vill skänka välgörenhet får göra det utom det här sättet. Den som inte klarar av att skänka ansvarar inte för det. Om det är som det nämns i frågan och att hon inte klarar av att skänka välgörenhet ansvarar hon inte för det:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

”Allâh fordrar inte av någon mer än vad Han har låtit honom förfoga över. Efter svårigheterna skall Allâh skänka er lättnad.”2

I stället för att laga mat och skänka vinsten från den får hon skänka direkt. Hon får skänka vete och ris direkt till de fattiga så att de kan tillaga det och gagnas av det. Dessa stånd, kvinnosamlingar och överdrifter för detta ändamål är en tillgjordhet som Allâh inte har uppenbarat något bevis för.

Dessutom försvårar den här företeelsen goda handlingar. Den som vill skänka välgörenhet skall veta att goda handlingar är ett brett område. Han skall ge direkt till de behövande3.

Till sist råder jag våra bröder att följa och hålla fast vid Sunnah, om de vill rädda sig själva och sina familjer. az-Zuhrî (rahimahullâh) sade:

”Våra lärda som levde förr brukade säga: ”Fasthållning vid Sunnah är räddning.”4

Imâm Mâlik (rahimahullâh) sade:

”Sunnah är som Nûhs ark; den som går ombord på den räddas och den som inte gör det drunknar.”5

Se därför till, Allâhs slavar, att rädda er!

Shaykh och ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî fick frågan:

Fråga: Det har dykt upp ett fenomen bland kvinnorna som kallas för ”välgörenhetsstånd” eller ”välgörenhetsbasar”. Det går ut på att kvinnorna hämtar mat eller andra prylar som skänks till dessa välgörenhetsstånd. Det hålls på en plats enbart för kvinnor. Därefter bjuds kvinnorna till denna välgörenhetsbasar för att handla mat, kassettband, böcker, kläder och annat. Vad är domen för detta? Råder ni att man samarbetar med dem som håller i detta?

Svar: Detta är typiskt al-Ikhwân al-Muslimûn. al-Ikhwân al-Muslimûn har flera sätt att kalla till sitt kall och sin grupp. Det här sättet var inte känt hos Salaf. Salaf kallade endast till välgörenhetsprojekt vid behov. Allt som al-Ikhwân al-Muslimûn tjänar spenderar de på sin grupp. Det finns Takfîriyyûn bland dem som tar del av dessa pengar och använder dem till sabotage och fördärv samt för att döda oskyldiga människor och sprida sin osunda lära. Därför anser jag att man inte skall samarbeta med dem eller tillämpa deras sätt. Jag har erfarenhet av dem via frågor som jag får, upplevelser med dem, människor som var med dem och sedan lämnat dem samt det som står om dem i böckerna.

Lov och pris tillkommer Allâh för att jag inte har gissat mig fram till något om dem eller anklagat dem falskt. Jag har skrivit ned det i artiklar och böcker.

Sammanfattningsvis är handlingen innoverad och inkomsten går till al-Ikhwân al-Muslimûns kassa som sedan spenderas på deras motiv som uppror mot landet som de lever i, sabotage och förstörelse6.

1al-Idjâbât al-Muhimmah fîl-Mashâkil al-Mudlahimmah, sid. 202

265:7

3al-Liqâ’ al-Usbû´î (17), 1423.

4ad-Dârimî.

5al-Bayhaqî.

6al-Fatâwâ al-Djaliyyah (2/162).