En idiots förklaring

Du tolkar tronen på samma sätt som Djahm bin Safwân gjorde. Du citerade några av dina lärda och ledare att Allâhs ord:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Därefter reste Han sig över tronen.”1

betyder att Han tog makten över den. Du intalar dem som är runtom kring dig att en lärd har sagt så. De vet inte att det är en idiot som har sagt så. Jag har redan förklarat versen för dig i början av boken och klargjort för dig hur omöjlig och avlägsen från sanningen och riktigheten den läran är. Berätta för oss vad Qur’ân-tolkaren heter så att vi kan veta ifall han är en lärd eller en idiot. Sådant rapporterar du bara från al-Marîsî eller någon som är än vidrigare än han.

17:54