En idiot som heter al-Mas´arî

Det finns en idiot som heter al-Mas´arî. Han tillskrivs Hizb-ut-Tahrîr. Den sekten påminner om Mu´tazilah. Deras intresse ligger i att störta regimen, låta kvinnan vara med i parlamentet och till och med otrogna män. Det är alltså en avkastad sekt. Det är en innoverad och vilsen sekt.

al-Mas´arî säger:

”Jag gör inte Takfîr på Shaykh Ibn Bâz. Jag säger att han är nära otro.”

Samtidigt säger profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Om en person säger till sin broder ”O, du otrogne”, återvänder det till en av dem. Antingen är det som han sade, eller också så återvänder det till honom.”1

Sådär uttalar han sig om Shaykh Ibn Bâz som till och med USA och de arabiska ledarna bävar för. Vem är du, din idiot, att göra Takfîr på honom?

Samma person säger om Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh):

”Han var naiv då han inte tog makten. Istället ställde han sig bredvid Su´ûds familj till dess att de tog makten från honom.”

1Muslim (111).